MINU POOLT 2020 AASTAL TEOSTATUD TÖÖD

VALMIMISE AEG

- ALeCoq tehase katlamaja suitsugaaside kondensatsiooniseadme juhtimisautomaatika programmeerimine ja visualiseerimine (Unitronics Unistream7), tellija Napal AS jaan.2020
- Kuusalu asula reoveepuhastusjaama juhtimisautomaatika programmeerimine ja SCADA süsteemiga sidumine (Unitronics Unistream10), tellija Terrat AS veebr.2020
- Ericsson Tallinna tootmishoonete jahutussüsteemi juhtimiskilpide projekteerimine, tellija Kryos AS apr.2020
- Balbiino AS külmatootmise kompressorivahetus, juhtimisautomaatika sidumine olemasoleva automaatika- ja SCADA süsteemiga, tellija Kryos AS juuni 2020
- Uuri küla reoveepuhasti juhtimisautomaatika sidumine olemasoleva SCADA süsteemiga, tellija Kuusalu Soojus OÜ juuli 2020
- Vihasoo asula joogivee pumpla juhtimiskontrolleri vahetus ja sidumine SCADA süsteemiga (Unitronics Unistream7), tellija Kuusalu Soojus OÜ juuli 2020
- Vihasoo asula reoveepuhasti automaatikasüsteemi rekonstrueerimine ja SCADA süsteemiga sidumine (Unitronics Unistream7), tellija Kuusalu Soojus OÜ aug.2020
- Uute joogivee puurkaevude juhtimisautomaatika sidumine olemasoleva automaatika-ja SCADA süsteemiga, tellija Valio Eesti AS sept.2020
- Puisteainete segamisliini automaatikakilbi projekteerimine ja ehitamine (Unitronics Unistream10), tellija Apeco Group OÜ okt.2020
- Kuusalu Kuuse tn. reoveepumpla automaatikakilbi rekonstrueerimine (kontrollerivahetus), (Unitronics Vision V570), tellija Kuusalu Soojus OÜ okt.2020
- Balbiino AS külmatootmise seadmete juhtimisautomaatika laiendus, (Unitronics Vision V1040), tellija Kryos AS okt.2020
- Adven Eesti AS'i Kunda linna katlamaja gaasikatla elektri- ja automaatikapaigaldise montaaž, tellija Soojatooja OÜ  nov.2020
- Suurpea küla reoveepuhasti juhtimisautomaatika sidumine olemasoleva SCADA süsteemiga, tellija Kuusalu Soojus OÜ   nov.2020
 - Paide keskkatlamaja trassipumpade automaatikakilp, programmeerimine ja sidumine SCADA süsteemiga, tellija Enefit Green AS dets.2020
 - Valkla asula joogivee pumpla juhtimisautomaatika programmeerimine ja sidumine SCADA süsteemiga (Unitronics Unistream7"), tellija Systex OÜ dets.2020
 - Aseri biokütusel katlamaja juhtimisautomaatika programmeerimine ja sidumine SCADA süsteemiga (Unitronics Unistream10"), tellija ITM Electric OÜ dets.2020